Skip to main content

MK-Auto.SK
Sprostredkovanie
registrácie

Sprostredkovanie registrácie

Prihlásenie nového vozidla do evidencie

Potrebné doklady:

 • OEV (technický preukaz)
 • poistenie
 • splnomocnenie (overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak sa vozidlo bude evidovať na firmu)
 • nadobúdací doklad-faktúra

Ak je vozidlo na leasing alebo úver:

 • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti
 • výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti
 • zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva

Prihlásenie motorového vozidla z iného okresu

Potrebné doklady:

 • OEV (technický preukaz)
 • poistenie

Ak je vozidlo na leasing, úver:

 • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti
 • Výpis z Obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
 • Výpis z obchodného registra alebo Živnostenský list (ak sa vozidlo bude evidovať na firmu)
 • splnomocnenie (overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
 • EČV z iného okresu

Je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolu VIN.
Vozidlo musí byť odhlásené v pôvodnom okrese.

Prehlásenie motorového vozidla v rámci okresu

Potrebné doklady:

 • OEV (technický preukaz)
 • poistenie

Ak je vozidlo na leasing, úver:

 • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti,
 • Výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak sa vozidlo bude evidovať na firmu)
 • Splnomocnenie od pôvodného držiteľa motorového vozidla (slúži na odhlásenie vozidla)
 • Splnomocnenie od nového držiteľa motorového vozidla (slúži na prihlásenie)

Je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolu VIN.

Odhlásenie motorového vozidla na nového držiteľa

Potrebné doklady:

 • OEV (technický preukaz)
 • platné PZP (povinné zmluvné poistenie) uzatvorené na starého držiteľa vozidla
 • splnomocnenie (overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak sa vozidlo bude evidovať na firmu)

Údaje o novom držiteľovi vozidla

 • Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo
 • Fyzická osoba podnikateľ: obchodné meno, adresa, IČO
 • Právnická osoba: názov spoločnosti, adresa spoločnosti, IČO

Trvalé vyradenie motorového vozidla z evidencie

Potrebné doklady:

 • OEV (technický preukaz)
 • splnomocnenie (overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak je vozidlo evidované na firmu)
 • EČV (ŠPZ)
 • Potvrdenie o recyklácii vozidla (protokol o zošrotovaní)

Výmena OEV z dôvodu poškodenia, straty, krádeže

Potrebné doklady:

 • poistenie
 • splnomocnenie (overené notárom alebo na obecnom/mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak je vozidlo evidované na firmu)
 • potvrdenie z polície o krádeži alebo čestné prehlásenie o strate dokladov

Vývoz vozidla do iného štátu

Potrebné doklady:

 • OEV (technický preukaz)
 • PZP (povinné zmluvné poistenie) uzatvorené na pôvodného držiteľa
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak je vozidlo evidované na firmu) – pôvodný držiteľ
 • EČV (ŠPZ)
 • Protokol o kontrole originality

Údaje o novom držiteľovi vozidla

 • Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo
 • Fyzická osoba podnikateľ: obchodné meno, adresa, IČO
 • Právnická osoba: názov spoločnosti, adresa spoločnosti, IČO

Pokiaľ sa vozidlo vyváža s ZEČ V (vývozové ŠPZ) je nutné uzatvoriť vývozové zmluvné poistenie na nového držiteľa vozidla.

Zmena farby

Potrebné doklady:

 • OEV (technický preukaz)
 • PZP (zákonná poistka)
 • splnomocnenie (overené notárom, na obecnom/mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
 • Protokol o kontrole originality

Zapísanie vlastníctva

Potrebné doklady:

 • OEV (technický preukaz)
 • PZP (zákonná poistka)
 • splnomocnenie (overené notárom,na obecnom alebo mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
 • splnomocnenie z leasingovej spoločnosti, Výpis z Obchodného registra leasingovej spoločnosti
 • leasingová alebo úverová zmluva
 • zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva

Zrušenie vlastníctva

Potrebné doklady

 • OEV (technický preukaz)
 • PZP (zákonná poistka)
 • Splnomocnenie (overené notárom,na obecnom alebo mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
 • Splnomocnenie z leasingovej spoločnosti a Výpis z Obchodného registra leasingovej spoločnosti

Zápis ťažného zariadenia,alternatívnych rozmerov pneumatík

Potrebné doklady:

 • OEV (technický preukaz)
 • PZP (zákonná poistka)
 • Splnomocnenie (overené notárom,na obecnom alebo mestskom úrade)
 • Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
 • Potvrdenie o montáži ťažného zariadenia alebo potvrdenie o schválení alternatívnych rozmerov pneumatík