fbpx

SPROSTREDKOVANIE REGISTRÁCIE

Prihlásenie nového vozidla do evidencie:OEV (technický preukaz)
Poistenie
Splnomocnenie(overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak sa vozidlo bude evidovať na firmu)
Nadobúdací doklad-faktúra
Ak je vozidlo na leasing alebo úver :splnomocnenie od leasingovej spoločnosti,výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho právaPrihlásenie motorového vozidla z iného okresu:

OEV (technický preukaz)
Poistenie
Ak je vozidlo na leasing, úver: splnomocnenie od leasingovej spoločnosti,výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
Výpis z obchodného registra alebo Živnostenský list (ak sa vozidlo bude evidovať na firmu)
Splnomocnenie(overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
EČV z iného okresu
Je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolu VIN
Vozidlo musí byť odhlásené v pôvodnom okrese

Prehlásenie motorového vozidla v rámci okresu:

OEV (technický preukaz)
Poistenie
Ak je vozidlo na leasing alebo úver :splnomocnenie od leasingovej spoločnosti,výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak sa vozidlo bude evidovať na firmu)
Splnomocnenie od pôvodného držiteľa motorového vozidla (slúži na odhlásenie vozidla)
Splnomocnenie od nového držiteľa motorového vozidla (slúži na prihlásenie)
Je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolu VIN

Odhlásenie motorového vozidla na nového držiteľa:

OEV (technický preukaz)
Platné PZP(povinné zmluvné poistenie) uzatvorené na starého držiteľa vozidla
Splnomocnenie(overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak sa vozidlo bude evidovať na firmu)
Údaje o novom držiteľovi vozidla-Fyzická osoba:meno,priezvisko,adresa,rodné číslo
Fyzická osoba podnikateľ:obchodné meno,adresa,IČO
Právnická osoba:názov spoločnosti,adresa spoločnosti,IČO

Trvalé vyradenie motorového vozidla z evidencie:

OEV (technický preukaz)
Splnomocnenie(overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak je vozidlo evidované na firmu)
EČV(ŠPZ)
Potvrdenie o recyklácii vozidla(protokol o zošrotovaní)

Výmena OEV z dôvodu poškodenia,straty,krádeže:

Poistenie
Splnomocnenie(overené notárom alebo na obecnom,mestskom úrade)
Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak je vozidlo evidované na firmu)
Potvrdenie z polície o krádeži alebo čestné prehlásenie o strate dokladov

Vývoz vozidla do iného štátu:

OEV(technický preukaz)
PZP(povinné zmluvné poistenie) uzatvorené na pôvodného držiteľa
Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (ak je vozidlo evidované na firmu)-pôvodný držiteľ
EČV(ŠPZ)
Protokol o kontrole originality
Údaje o novom držiteľovi vozidla
Fyzická osoba:meno,priezvisko,adresa,rodné číslo
Právnická osoba:meno spoločnosti,adresa spoločnosti,IČO
Pokiaľ sa vozidlo vyváža s ZEČ V(vývozové ŠPZ) je nutné uzatvoriť vývozové zmluvné poistenie na nového držiteľa vozidla

Zmena farby:

OEV(technický preukaz)
PZP(zákonná poistka)
Splnomocnenie(overené notárom,na obecnom alebo mestskom úrade)
Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
Protokol o kontrole originality

Zapísanie vlastníctva:

OEV(technický preukaz)
PZP(zákonná poistka)
Splnomocnenie(overené notárom,na obecnom alebo mestskom úrade)
Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
Splnomocnenie z leasingovej spoločnosti,výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti,leasingová alebo úverová zmluva,zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva

Zrušenie vlastníctva:

OEV(technický preukaz)
PZP(zákonná poistka)
Splnomocnenie(overené notárom,na obecnom alebo mestskom úrade)
Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
Splnomocnenie z leasingovej spoločnosti a výpis z obchosného registra leasingovej spoločnosti

Zápis ťažného zariadenia,alternatívnych rozmerov pneumatík:

OEV(technický preukaz)
PZP(zákonná poistka)
Splnomocnenie(overené notárom,na obecnom alebo mestskom úrade)
Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list
Potvrdenie o montáži ťažného zariadenia alebo potvrdenie o schválení alternatívnych rozmerov pneumatík