Skip to main content
Predávajúci
MK-Auto.SK s.r.o.,
M. Gorkého 27
052 01 Spišská Nová Ves
Ičo: 48064271
Dič: 2120079742
Ič DPH: SK 2120079742
E-mail: mk-auto@mk-auto.sk
Telefón: +421 911 397 990
Čo požadujete?
Ak je predávajúcim na vozidlo poskytovaná záruka, uplatnia sa záručné podmienky podľa mandátnej zmluvy. Naša spoločnosť MK-Auto.SK s.r.o. vyjadrenie k reklamácii, zrušení objednávky, dá v čo najkratšom možnom čase avšak maximálne do 30 pracovných dní.
Predávajúci
MK-Auto.SK s.r.o.,
M. Gorkého 27
052 01 Spišská Nová Ves
Ičo: 48064271
Dič: 2120079742
Ič DPH: SK 2120079742
E-mail: mk-auto@mk-auto.sk
Telefón: +421 911 397 990
Čo požadujete?
Ak je predávajúcim na vozidlo poskytovaná záruka, uplatnia sa záručné podmienky podľa mandátnej zmluvy. Naša spoločnosť MK-Auto.SK s.r.o. vyjadrenie k reklamácii, zrušení objednávky, dá v čo najkratšom možnom čase avšak maximálne do 30 pracovných dní.